Giá Xe Hyundai Tại Hyundai Gia Định

Bảng Giá Xe
Hyundai Santa Fe 2.5L xăng tiêu chuẩn: 1030000000 đ
Hyundai Santa Fe 2.2L dầu tiêu chuẩn: 1130000000 đ
Hyundai Santa Fe 2.5L xăng đặc biệt: 1190000000 đ
Hyundai Santa Fe 2.2L dầu đặc biệt: 1290000000 đ
Hyundai Santa Fe 2.5L xăng cao cấp: 1240000000 đ
Hyundai Santa Fe 2.2L dầu cao cấp: 1340000000 đ
Bảng Giá Xe
Hyundai Santa Fe 2.4L xăng tiêu chuẩn: 995000000 đ
Hyundai Santa Fe 2.2L dầu tiêu chuẩn: 105500000 đ
Hyundai Santa Fe 2.4L xăng đặc biệt: 1135000000 đ
Hyundai Santa Fe 2.2L dầu đặc biệt: 1195000000 đ
Hyundai Santa Fe 2.4L xăng cao cấp: 1185000000 đ
Hyundai Santa Fe 2.2L dầu cao cấp: 1245000000 đ
Bảng Giá Xe
Hyundai Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn: 636000000 đ
Hyundai Kona 2.0 AT Đặc biệt: 699000000 đ
Hyundai Kona 1.6 Turbo: 750000000 đ
Bảng Giá Xe
Accent 1.4MT tiêu chuẩn: 426100000 đ
Accent 1.4 MT: 472100000 đ
Accent 1.4 AT: 501100000 đ
Accent 1.4 AT Đặc biệt: 542100000 đ
Bảng Giá Xe
Hyundai Elantra 1.6MT: 580000000 đ
Hyundai Elantra 1.6AT: 655000000 đ
Hyundai Elantra 2.0AT: 699000000 đ
Hyundai Elantra Sport: 769000000 đ
Bảng Giá Xe
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn: 350000000 đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT: 390000000 đ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT: 420000000 đ
Bảng Giá Xe
Hyundai Solati: 1080000000 đ
Bảng Giá Xe
Tucson 2.0 MPI Tiêu chuẩn: 799000000 đ
Tucson 2.0 MPI Đặc biệt: 878000000 đ
Tucson 1.6 T-GDI Đặc biệt: 932000000 đ
Tucson 2.0 Diesel Đặc biệt: 940000000 đ
Bảng Giá Xe
Hyundai Grand i10 1.2 MT Tiêu chuẩn: 330000000 đ
Hyundai Grand i10 1.2 MT: 370000000 đ
Hyundai Grand i10 1.2 AT: 402000000 đ